Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor de website: https://www.vanvas.be

 

Uitgebaat door: VANVAS BV, Morestraat 28, 9860 Scheldewindeke, BE 0537.812.837. 

 

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. VANVAS BV houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

 

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door VANVAS BV verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, versturen van infobrieven, facturatie. VANVAS BV streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang. 

 

VANVAS BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Deze verwerking gebeurt in het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten en omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen.

 

Wij verzamelen hoofdzakelijk uw contactgegevens zoals uw naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, uw KBO- of BTW-nummer. Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit officiële documenten kunnen door ons worden bijgehouden.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

 

In het kader van de recent gewijzigde wetgeving (namelijk de GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming die sedert 25 mei 2018 van kracht is) nemen wij de meest passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 

Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier. 

 

 

3. Verstrekking aan derden

 

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw bestelling/vraag aan VANVAS BV 

 

Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.

 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 

 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

 

4. Bewaarperiode

 

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

 

Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

 

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 

 

U heeft principieel het recht om ten allen tijde uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanvas.be 

  • op het inzage krijgen  n uw persoonsgegevens
  • op correctie van uw persoonsgegevens
  • op vergetelheid van uw persoonsgegevens
  • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
  • op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Dit kan u zelfstandig doen via een link die zich onderaan de contactpagina en onder elk ander in te vullen formulier bevindt. Daar dient u uw mailadres te bevestigen. Naar dit persoonlijk e-mailadres wordt automatisch een link gestuurd. Via deze link kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen en/of aanpassen en/of verwijderen. 

 

Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en – om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan - een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs bevatten.

VANVAS BV houdt eraan zo snel mogelijk en zeker binnen de dertig dagen na uw verzoek te reageren. U dient hierbij wel voor ogen te houden dat VANVAS BV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie (U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 

6. Cookies

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

 

7. Klachten

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch contact nemen op +32.479/79.57.96 of via mail op info@vanvas.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.

 

 

8. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 18/03/2021).