Nieuws

LOADING ZOOM
25/03/2020

Portus Ganda | Red de Loreleie

Vandersmissen Vastgoed steunt met veel sympathie deze lokale actie van buurtbewoners en - organisaties om de Lorelei een definitieve plaats te geven aan de Portus Ganda.  Er wordt gewerkt aan een bronzen versie van de Lorelei, welke een vaste standplaats zou krijgen op de uitbouw van de Van Eyckbrug.

 

Steun deze sympathieke actie met een gift via BE79 0018 8212 3433 en vermeld als mededeling de naam van de schenker of “anoniem”.

 

Meer info via www.loreleie.be Het verhaal van de Gentse Loreleie begint op een zwoele zomeravond in juli 2014. De Gentse kunstenaar Johan Meirlaen peddelde toen met een bootje op de Leie, richting zwembad Van Eyck. Aan boord voerde hij een door hem gemaakt beeld in polyester mee van een naakt meisje. Vlak voor de dubbele brug tussen de Van Eyckstraat en de Machariuswijk meerde hij aan bij een van de staketsels, ook wel dukdalven genoemd.

 

En daar liet hij het beeld achter. Zomaar. In “den duik” zoals ze in Gent zeggen. Hij koos voor die plek omdat ze vlakbij de samenvloeiing van de Schelde en de Leie ligt, waar ooit de stad Gent ontstond.

 

Het geheimzinnige rode meisje kon op veel belangstelling rekenen. Niet in het minst van de mensen uit de buurt. In de volksmond en later in de pers kreeg het beeld al snel de naam Loreleie, naar analogie met de wereldberoemde kleine verleidster aan de oevers van de Rijn.

 

Ruim vijf jaar lang heeft het beeld dus op zijn vertrouwde plek gestaan. Daar is nu een einde aan gekomen omdat de staketsels versleten zijn en zullen gesloopt worden door de Vlaamse Waterweg. Er zat dus niets anders op dan eerst het beeld weg te halen. Op vrijdag 28 februari kreeg het een voorlopige plaats in de dakgoot van zwembad Van Eyck.

 

Om de Loreleie definitief te redden hebben een aantal buurtbewoners in samenwerking met de kunstenaar zich voorgenomen er een bronzen afgietsel van te laten maken. Het moet een vaste plek krijgen op de uitbouw in het midden van de Van Eyck- en Slachthuisbrug. De streefdatum is september 2020.

 

De kosten van de hele operatie worden geraamd op €10.000 Om ze te dekken werd de actie “Red de Loreleie” gelanceerd, Ze kan rekenen op de steun van Buurtwerk Macharius-Herinis, van de Buren van de Abdij, van de Koninklijke Dekenij Dampoortstraat en van de buurtcomités Voorhoutkaai en Volmolenstraat. Bij de Stad Gent loopt een aanvraag voor subsidies.


share: